Snapchat

Biểu tượng cảm xúc trên bản đồ Snapchat có ý nghĩa gì?

Biểu tượng cảm xúc trên bản đồ Snapchat có ý nghĩa gì?

Đã bao giờ bạn tự hỏi 'các biểu tượng cảm xúc trên bản đồ Snapchat có nghĩa là gì?' Chà, chúng tôi chắc chắn có - những Actionmojis đó có rất nhiều thứ, họ là những người bận rộn! Và chúng tôi ở đây để cho bạn biết chính xác ý nghĩa của các biểu tượng cảm xúc trên bản đồ Snapchat. Dưới đây là 21 hình ảnh và giải thích về biểu tượng cảm xúc Snapchat Snap Map!