Tử vi cung Bảo Bình và những ngày nổi bật trong tháng 2 năm 2019

Bảo Bình Tử vi tháng 2 năm 2019

Chúc mừng sinh nhật Bảo Bình!

Bạn có mặt trời trong dấu hiệu của bạn, cho bạn cảm giác tràn đầy sức sống. Đã đến lúc bạn phải tỏa sáng.

Bạn có thể nhận được một số tin tức thú vị trong tháng này. Bạn sẽ rất thu hút người khác, vì vậy hãy bước ra ngoài thế giới.Vào tháng Hai, có một mặt trăng non ở Bảo Bình, giúp bạn có thêm sức mạnh. Mặt trăng mới là sự khởi đầu mới trong đó bạn được đưa cho một bảng trống. Sau khi xóa nguyệt thực tháng trước , bạn có nhiều chỗ hơn để sải cánh.

Khi trăng non rơi vào cung của bạn, nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Bảo Bình, hãy lấy sơn ra và bắt đầu vẽ bức tranh về cuộc sống mới mà bạn đang tạo ra.

Có một số vết thương tình cảm cũ mà bạn cần phải giải quyết trước khi có thể bước vào cuộc sống mới. Tuy nhiên, có quý nhân phù trợ giúp đỡ bạn trong suốt chặng đường. Bạn đang rực cháy một con đường mới.

Phần còn lại của thế giới có thể không hiểu bạn đang làm gì, nhưng họ sẽ sớm hiểu thôi. Bạn luôn đi trước thời đại. Thế giới của chúng tôi cần bạn tỏa sáng và dẫn đầu hơn bao giờ hết.

Trong tháng này, bạn sẽ dẫn đầu cả nhóm, nhưng trước tiên bạn cần phải buông bỏ quá khứ. Đời sống tình cảm của bạn cũng sẽ được hâm nóng cuồng nhiệt. Bảo Bình, đó là một tháng tuyệt vời đối với bạn.

Những ngày nổi bật cho Bảo Bình trong tháng 2 năm 2019:

  • 2/2

  • 2/9

  • 2/13

  • 2/18

Chúng tôi muốn nghe từ bạn

Tháng sinh của bạn có dự định gì lớn không, Bảo Bình?

Tweet chúng tôi