Xem Một cô gái vui nhộn đóng cửa những người gọi mèo

Shannon Burke quyết định chọn mèo gọi điện - bằng cách mèo kêu lại. Đó là một bản nhại vui nhộn của bản gốc này video điều đó cho thấy cảm giác như một người phụ nữ đi dạo quanh Thành phố New York. Cô ấy có một số sự trở lại vui nhộn:

jaygee jaygee

Xem video đầy đủ bên dưới.

jaygee jaygee jaygee

Làm thế nào để bạn đối phó với những người gọi mèo?
ĐĂNG LẠI bài viết này với bạn bè của bạn.